Kaleidoscopes mission är att aktivt bidra till att verksamheter blir mer framgångsrika,
genom att stärka deras ägarskap, styrning, erbjudande och intjäningsförmåga.